• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van boris-industries.com, zoals deze beschikbaar is gesteld
door Datum Industries B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Datum Industries B.V. is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij Datum Industries B.V.
Wilt u toch gebruik maken van ons foto- of tekstmateriaal, neem dan contact op over de mogelijkheden hiervoor.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Datum Industries B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Datum Industries B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan
kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Datum
Industries B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen:
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van boris-industries.com op deze pagina.